-----------

lunes, 4 de noviembre de 2013

Información temporada 3013-2014

INFORMACIÓ TEMPORADA 2013/14

Com ja varem fer la temporada passada, l’import corresponent a les classes de tennis s’ha de domiciliar mitjançant el full que s’adjunta o que us entregaran els entrenadors. El pagament de les classes es farà trimestralment.

SOCI EU MOLL TENNIS CLUB

Per assistir a les classes s’ha de pagar una quota de soci anual de 20 € que inclourà:

Assegurança
Poder participar en el programa de diades del Consell Insular amb servei d’autocar gratuït.
Obsequi de camiseta de S’Institut i/o d’Eu Moll Tennis Club.
Possibilitat d’obtindre la llicencia federativa.
Preus econòmics en material esportiu.

Per ser soci d’Eu Moll Tennis Club heu d’ingressar l’import de 20.-€ anuals (+15.-€ segon soci familiar) al nº de c.c. de Colonya 2056-0013-76-4102000029 indicant en nom i llinatges del soci. Recordau que aquest nº de c.c. només és per fer l’ingrés de la quota de soci NO de les classes.
ACTIVITATS

Com ja es habitual, es seguirà en el programa de diades del Consell reservat a tots aquells al·lots que es troben en edat escolar. L’any passat participarem a la diada inaugural, diades de tennis, psicomotricitat... Si voleu participar en aquestes jornades heu de ser soci del club i això us inclourà l’assegurança que cobreix els possibles incidents que l’alumne tingui a diades, desplaçaments o entrenaments. Les categories segons els anys de naixement són les següents:

CATEGORIA ANY NAIXEMENT
PREINICIACIÓ
2008 a 2010
INICIACIÓ
2006/07
BENJAMÍ
2004/05
ALEVÍ
2002/03
INFANTIL
2000/2001
CADET
1998/99


MAIL @ - WEB - FACEBOOK

Per estar al dia de totes les activitats que organitzi el club, envieu un correu a l’adreça electrònica del club i rebreu tota la informació per mail. També us podeu subscriure a través de la pàgina web on podeu seguir tots els resultats del jugadors del club. La web és: http://www.eumolltennisclub.blogspot.com i també ens trobareu al facebook i twitter: @eumolltenisclub.Eu MoLL TenniS cLuB – PorT PoLLenÇa –
eumolltennisclub@hotmail.com 600 419 588 – 653 179 989
http://www.eumolltennisclub.blogspot.com/INFORMACIÓN TEMPORADA 2013/14

Como ya hicimos la temporada pasada, el importe correspondiente a las clases de tenis debe domiciliarse mediante la hoja que se adjunta o que os entregaran los entrenadores. El pago de las clases como ya es habitual se hará de forma trimestral.

SOCIOS

Pera asistir a les clases, se tiene que pagar la cuota anual de socios 20€) y que incluye:

Seguro
Poder participar en el programa de diades del Consell Insular con servicio de autocar gratuito.
Obsequio de una camiseta de S’Insitut y/o de Eu Moll Tennis Club.
Posibilidad de obtener la licencia federativa
Precios económicos en material deportivo

Para ser socio d’Eu Moll Tennis Club debéis ingresar el importe de 20 € anuales (+15 € segundo socio familiar) en el nº de c.c. de Colonya 2056-0013-76-4102000029 indicando el nombre y apellidos del socio. Recordad que este número de cuenta es solo para hacer el ingreso de la cuota de socio NO de las clases de tenis.

ACTIVIDADES

Como ya es habitual, seguiremos en el programa de “diades” que organiza el Consell Insular reservado a todos aquellos jugadores que se encuentran en edad escolar. La temporada pasada participamos en la diada inaugural, jornadas de tenis, psicomotricidad... Si queréis participar en estas jornadas debéis ser socio del club ya que incluye un seguro que cubre los posibles incidentes que el alumno tenga en las “diades”, desplazamientos o entrenamientos. Las categorías son las siguientes:

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO
PREINICIACIÓN
2008 a 2010
INICIACIÓN
2006/07
BENJAMIN
2004/05
ALEVIN
2002/03
INFANTIL
2000/01
CADETE
1998/99


MAIL @ - WEB - FACEBOOK

Para estar al día de todas les actividades que se organicen, enviad un mail a la dirección del club i recibiréis toda la información por correo electrónico. Sobre todo no olvidéis visitar nuestra web y http://www.eumolltennisclub.blogspot.com. En ella se puede seguir toda la actividad del club, resultados del equipo de competición, actividades a realizar… También nos podéis seguir a través de la página del Facebook o twitter: @eumolltenisclub.

Eu MoLL TenniS cLuB – PorT PoLLenÇa –
eumolltennisclub@hotmail.com 600 419 588 – 653 179 989

http://www.eumolltennisclub.blogspot.com/